1. Hjem
  2. Info
  3. Slik tolker du tegningene

Slik tolker du tegningene

I katalogen finner du en rekke forskjellige hus. En del av dem har vært med oss i flere år, mens en del er nye.

Plantegningene er våre forslag til hvordan huset og de enkelte rommene kan disponeres. Inventar er derfor tegnet inn selv om dette ikke inngår i vår leveranse. Det samme kan gjelde utstyr, materialer og detaljer som vises på tegninger og bilder. For fullstendig oversikt over hva som inngår, vises det til vår Standard leveransebeskrivelse, tilbud og kontraktstegninger.

Bruksareal (BRA)

Bruksarealet er alt areal som er innenfor yttervegg eller en ytre begrensning. Bruksareal er iht. Norsk Standard NS 3940. Bruksarealet er spesifisert under hvert enkelt hus.

Bebygd areal (BYA)

Arealet som huset dekker av terrenget. Inkluderer carport/garasje når dette er vist i tilknytning til huset.

Lengde/bredde

Ytterste mål av huset inklusive carport, garasje, bod, balkong og/eller takoverbygg.

Tilgjengelig boenhet

I henhold til Byggteknisk forskrift - TEK 10 § 12-2, boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan, skal inngangsplanet være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.

 

PrudPrint-8604.jpg

PrudPrint-8493.jpg

 

Målestokk

Plantegningene i katalogen presenteres i målestokk 1:150. Det betyr at 1 cm på tegningene tilsvarer 1,5 meter på det virkelige huset. 1:150-linjal finnes på klaff bakerst i katalogen. Fasadene presenteres i målestokk 1:400.

Energimerke

I samsvar med nasjonale forskrifter skal alle boliger som selges ha en energiattest. Energiattesten gir en karakter basert på byggeteknisk standard og hvilket oppvarmingssystem/energikilde som er brukt i boligen. For mer informasjon,www.energimerking.no.

Avvik fra standard

Mange bilder i katalogen viser kundetilpassede hus, og kan avvike litt fra våre standardtyper. Det samme kan gjelde detaljer, utstyr og materialer på fotografier og tegninger.

 

hvordan tolke tegningene

Ord og uttrykk

tolke tegninger

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.